2009-01-08

Save Palestine!!!Eit…buat yang liat cover majalah TAIME ini,
ini bukan jualan majalah lho…!
ini hanya sekedar ungkapan rasa kesel saya ama
apa itu yang namanya ISRAEL…!!!

Dan sudah pasti hal ini engga lepas dali eh dali
dari salah satu Iblis yang belom mati si BUSH tea…
Jeung konco-konco na.

Abdimah boro-boro hayang MALEDOG ku sapatu
upami pependakmah jeung eta mangkeluk teh hoyong
Nyacag sapertos dina basa Sunda geuning aya paribasa
(disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang)
Punten bilih lepat nyerat pang ngoreksikeun.

Sengaja seratan TAIME na di lepatkeun bilih aya
Majalah anu mirip sareng ieu Ngambek….he..he.

Puntennya ka ujang BUSH bilih teu ngartosmah
Kana basa Sunda ieu diajar heula…ulah eleh ku
Orang-orang misionaris anu erek ngamurtadkeun
urang-urang Sunda he…he.
abdi ge da sami masih keneh diajar.

Tapi mungkin henteunya si Bush ngalongok
ka ieu blog…:(.

Punteunnya kanu berkunjung
ka ieu blog bahasa simkuring garihal kitu, atuh
da gening kacida pisan ISRAEL ngamusuhan
ka dulur-dulur umat Muslim urang the
saur dina katerangan ari muslim teh
kedah sapapait samamanis mun dulur urang nyeri
urang oge kudu milu nyeri…urang teh nyumbang
tanagi atanapi harta mah rada beurat, atuh nyumbang
kunu sanesna pikiran serta miceuceub kanu
ngamusuhan ka umat Muslim, da saleresnamah
umat Muslim mah CINTA damai, tapi ari musuh
anu tiheula nyerangmah keheula anan kudu pasrah
kitu wae ceuk pari basa Sunda tea mah
(moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas
moal gedag kaainginan).

Sakitu panginten ti simkuring, abdi yakin anu
Maos ieu seratan langkung uninga, rumaos sanes ahlina, namung mugia sing janten mangpaat, sasieureun sabeunyeureun, kanggo urang sadaya, utamina sing saha bae anu micinta agama ISLAM. mangga urang mitembeyan, sasarengan ngarumat tur ngamumule sakamampuh sewang-sewangan..sakali deui
Hapunten sanesna abdi mapatahan.
Tong hilap sumangga urang do’a keun
Dulur-dulur muslim urang anu ayeuna nuju
Kenging cocobi khusus ka umat muslim Palestina.
0 komentar:

All about drazs

Comments


Entri Populer